, ,

JOYCEone Full Face

שול המסכה, אשר פותח להשגת יעילות מרבית, מוצא את האחיזה האידיאלית בכוחות עצמו, ללא תלות בגודל האף ובצורתו /
מסכת פנים שלמה
JOYCEone Full Face מתאימה לכל מידות הפנים בעלת תאימות משופרת לטיפול בזכות ההתאמה הפיזית המוגברת
ובעלת הרכבה אינטואיטיבית ונוחה בנוסף, למסכה התאמת גובה קלה יותר לכוונון וסרט לשיפור קיבועו של הצינור.

Call Now Button