,

PRISMA 20A

מכשיר סיפאפ אוטומטי בשילוב טכנולוגית SoftPAP ו FOT. בזכות SoftPAP המקל על הנשימה, PRISMA 20A מכשיר הטיפול בעל טכנולוגיית לחץ משתנה לאורך הלילה,
מספק למשתמש נוחות נשימה מרבית. טכניקת התנודה המאולצת (FOT) מספקת בסיס מסייע לקביעת הטיפול המתאים להתוויה, מאחר שבאמצעותה ניתן להבדיל בבטחה בין אירועים על רקע חסימתי לבין אירועים על רקע מרכזי.
עם סדרת מכשירי הפריזמה החדשה מובטחת איכות נשימה בשינה נהדרת.

Call Now Button